Boligutviklergaranti

En ny bestemmelse i avhendingslova stiller krav om garantistillelse ved salg av bolig. Garanti Gruppen tilbyr boligutviklergaranti for deg som jobber i byggebransjen.

Bustadoppføringslova har hittil ikke krevd at boligutviklere må stille garanti for oppfyllelse av avtalen overfor forbrukeren.

Dette ble forandret i mai 2018. Da ble det vedtatt en endring i Bustadoppføringslovasom gjør at boligutviklere og entreprenører må stille garanti for oppfyllelse av avtalen med en gang avtalen er inngått.

Garantien skal gjelde frem til fem år etter kjøperen har overtatt eiendommen, og den skal ifølge loven dekke ti prosent av vederlaget.

Flere lovendringer

I tillegg til dette, har det også blitt foretatt endringer i Avhendingslova som styrker kjøperens rettigheter.

Den nye loven sier at når boliger eller fritidsboliger selges innen seks måneder etter ferdigstilling, skal selgeren stille garanti i samsvar med Bustadoppføringslova § 12. De nye lovene stiller høyere krav til boligutviklere, investorer og utbyggere.

Endringene har gjort at du som boligutvikler bør søke om boligutviklergaranti. Dette er et av produktene Garanti Gruppen tilbyr.

Boligutviklergaranti fra Garanti Gruppen

Vår boligutviklergaranti følger de nye lovbestemmelsene i Avhendingslova og Bustadoppføringslova.

Boligutviklergarantien fungerer som en garantiforsikring som gjør at du viser at du følger de nye bestemmelsene. Garanti Gruppen har lang erfaring med forskjellige typer garantier innen byggebransjen, som for eksempel boligutviklergaranti, entreprenørgaranti og byggherregaranti.

En boligutviklergaranti er et kvalitetsstempel for deg som boligutvikler og en trygghet for boligkjøperen. Den gjør at boligkjøperen har krav på erstatning dersom det oppstår feil eller mangler under oppføring og fem år etter overtakelsen (reklamasjonstiden).

Dette er Garanti Gruppen

Garanti Gruppen er en leverandør av garantiordninger til bedriftskunder. Vi har lang erfaring fra forsikringsbransjen, og tilbyr deg som kunde rådgivning og utstedelse av garantiforsikring.

Hos oss møter du erfarne rådgivere som har høy kompetanse rundt garantiforsikringene du trenger. Våre rådgivere har spisskompetanse på garantiforsikringer som følger Bustadoppføringslova og Avhendingslova.

Vi er svært opptatt av god kundeservice, og hos oss får du en fast kontaktperson som kjenner deg og din bedrift.

Våre garantiforsikringer

Vi tilbyr også andre typer garantiforsikringer for kunder innenfor byggebransjen:

Entreprenørgaranti

Dette er en garantiordning som sikrer forbrukerens rettigheter dersom entreprenøren ikke ferdigstiller boligen til avtalt tid, eller om det oppdages feil eller mangler ved boligen. Entreprenøren er pliktig å fremlegge denne garantien med en gang kjøpstilbudet har blitt akseptert.

Byggherregaranti

En byggherregaranti er en ordning som stilles som sikkerhet for byggherrens forpliktelser i henhold til Norsk Standard. Dette kan handle om betalingsforpliktelser til entreprenøren eller forpliktelser i forbindelse med prosjektering. En byggherregaranti gir samme beskyttelse og trygghet som en bankgaranti.

Husleiegaranti

Husleiegaranti blir noen ganger også kalt depositumsgaranti eller leiegaranti. Depositum på husleie utgjør ofte en sum på tre til seks måneders husleie, og for de som ikke har mulighet til å betale dette med en gang, kan husleiegaranti være et alternativ.

Noen av fordelene ved denne garantien er at du slipper å binde et stort beløp over flere måneder, og at du ikke trenger å ha spart opp til depositum på forhånd.

Løyvegaranti

Hvis du driver en transportvirksomhet, må du blant annet ha en løyvegaranti som viser at du oppfyller myndighetenes krav. Garantien dekker krav fra kreditorer dersom du som transportør går konkurs.