Byggherregaranti

En byggherregaranti er viktig å ha dersom du jobber på byggherresiden på et prosjekt. Dette er en av garantiene Garanti Gruppen tilbyr.

En byggherregaranti er en garanti som sikrer byggherrens forpliktelser i henhold til den underliggende NS-kontrakten. NS står for «Norsk Standard» og omfatter standarder som er fastsatt og utgitt av Standard Norge.

Standard Norge har ansvar for standardiseringsoppgaver innen områder som bygg, anlegg, eiendom, elektro og IKT. I et byggeprosjekt hvor det jobber en entreprenør og en byggherre, bør det foreligge en byggherregaranti.

Denne garantien fungerer som en beskyttelse og sikkerhet på at byggherren skal overholde sine betalingsforpliktelser til utførende entreprenør.

Byggherren og entreprenørens ansvar

Det inngår ofte store verdier i en entreprisekontrakt, og derfor er det behov for en garanti som sikrer den ene parten erstatning dersom den andre parten bryter kontrakten. Med en byggherregaranti kan entreprenøren føle seg trygg på at byggherren overholder kontrakten.

På samme måte krever Bustadoppføringslova at entreprenøren stiller garanti overfor forbrukeren, slik at forbrukeren kan være sikker på at entreprenøren holder sin del av avtalen.

En byggherregaranti kan sammenlignes med en bankgaranti, og gir samme beskyttelse som denne. Denne formen for garanti utstedes av banker, forsikringsselskaper og leverandører av garantier som for eksempel Garanti Gruppen. Vår byggherregaranti er enkel å administrere, og det påløper ingen etableringsgebyr eller administrasjonskostnader.

Om Garanti Gruppen

Garanti Gruppen har lang erfaring med utsteding og rådgivning rundt forskjellige typer garantiordninger.

Våre rådgivere har spisskompetanse innen garantiordninger til byggebransjen, og kan skreddersy en ordning som passer deg.

I tillegg til garanti for byggherrer, tilbyr vi også flere andre typer garantier:

Husleiegaranti

Husleiegaranti er et alternativ til å betale inn depositum til utleier av en bolig eller næringseiendom. Med husleiegaranti er det vi i Garanti Gruppen som stiller med økonomisk sikkerhet overfor utleieren.

Hvor mye det koster å benytte seg av depositumsgaranti i avhenger av størrelsen på husleien og antall måneders husleie det skal stilles sikkerhet for.

Entreprenørgaranti

I et byggeprosjekt som blant annet består av en entreprenør og en forbruker, plikter entreprenøren å legge frem en garanti som gjør at forbrukeren kan være sikker på at entreprenøren oppfyller sin del av avtalen. En slik garanti kalles entreprenørgaranti.

Løyvegaranti

For å jobbe som transportør, krever myndighetene at man har godsløyve og en løyvegaranti. Denne garantien skal dekke krav fra kreditorer dersom du går konkurs. Garanti Gruppen er en av aktørene som tilbyr løyvegaranti.

Boligutviklergaranti

I 2018 ble det gjort en endring i Bustadoppføringslova som gjør at boligutviklere må stille med en garanti for oppfyllelse av avtalen overfor boligkjøperen. En slik garanti gjør at boligkjøperen har krav på erstatning dersom det oppstår feil eller mangler under oppføringen av boligen, eller opptil fem år etter overtakelsen.

Uansett hvilken form for garanti du har behov for, tilbyr vi personlig service og kort responstid. Hos oss møter du hyggelige og erfarne rådgivere som hjelper deg med å finne den beste løsningen for deg.

Kontakt oss i dag dersom du har spørsmål om våre garantiordninger. Vi er alltid klare for en prat!