Løyvegaranti

Velkommen til Garantigruppen. Garantigruppen leverer garantier til boligutvikler, entreprenører, byggherre i henhold til bustadoppføringslova og Norsk Standard.

I tillegg leverer vi husleiegaranti som erstatter gammeldags depositumsgaranti og sist men ikke minst leverer vi løyvegaranti til bedrifter med løyver(taxi, godstransport mm.)